Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky - PŮJČOVNA

Všeobecné podmínky půjčovny jízdních kol a elektrokol

ELEKTROKOLO LZE PŮJČIT NA JEDEN DEN(24HODIN) POUZE V PRACOVNÍCH DNECH.(pondělí -pátek)


1/ Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem o síle 250 W s LiIon nebo LiPol baterií, naše kola jsou
homologovaná pro silniční provoz na území evropské unie.
2/ Pouze osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu (dále jen nájemce), používá jizdní kolo, elektrokolo+ zámek,jejichž převzetí
potvrdil svým podpisem ve smlouvě o pronájmu (dále jen smlouva).
3/ K pronájmu kola nebo elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.
4/ Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvouz těchto dokladů:
- platný občanský průkaz
- platný cestovní pas
- platný řidičský průkaz
- platná kreditní karta
- zdravotní průkaz
5/ Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
6/ Nájemné za kolo bude zaplaceno předem a v hotovosti po podpisu smlouvy.
7/ Kolo bude nájemci předáno po seznámení s obsluhou a po provedení celkové kontroly a zkušební jízdy.
8/ Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu nájemce.
9/ Jízda na vypůjčeném jizdním kole , elektrokole z půjčovny NAPABIKE je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou
zodpovědnost za škody způsobené nájemcem zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech
movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
10/ Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým
podpisem.
11/ Předání a půjčovaní jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.
12/ Nájemce je povinen vrátit vypůjčené kolo v době a místě uvedeném na smlouvě o pronájmu ve stavu, v jakém
jej převzal.
13/ Při poškození a ztrátě, či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně nájemci a policii české
republiky.
14/ Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné.
15/ Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku, který je součástí Výpůjčního
řádu.
16/ Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení
faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha.
17/ Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči
vypůjčiteli.
18/ Půjčovní řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí smlouvy o výpůjčce a svým podpisem na ni se Nájemce
zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.
19/ Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18.3.2022

Potřebujete poradit ? Obchodní podmínky - PŮJČOVNA

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací